รายงานการจัดส่ง

 

รายงานการจัดส่งสินค้า

 

เพื่อไม่ให้เป็นข้อมูลที่โหลดต่อระบบหลังร้านจนเกินไป ทางร้านจะเก็บข้อมูลรายงานการจัดส่งสินค้าในแต่ละวันย้อนหลังแค่ 15 วันนะคะ

โดยรายงานการจัดส่งวันล่าสุดจะอยู่บนสุด ลูกค้าสามารถCopyเลขพัสดุไปTrackได้ที่ลิ้งค์ของขนส่งแต่ละที่ ที่อยู่ด้านล่างได้เลยค่ะ

 

ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะ/ติดตามสินค้า โดยคลิกที่รูปแต่ละบริษัทด้านล่าง

 

                                       

รายงานจัดส่งวันที่ 14/12/2561 (ทางร้านจะแจ้งทางแชทหรือไลน์ก่อน แล้วจะมาแจ้งที่เว็บบอร์ดหลัง 20.00 น.ครับ) 

การจัดส่งแบบ EMS 

คุณวราลักษณ์ ยะธาตุ ED637509637TH

คุณภิรมพร พงศ์จันทร์ ED637509645TH

การจัดส่ง Kerry Express

คุณศศิธร ชัยกุลพัฒนา RMPB000004948

 

รายงานจัดส่งวันที่ 13/12/2561 

การจัดส่งแบบ EMS

คุณวรนุช ประคำเวช ED637548975TH

คุณพัชรี เปรมประสพโชค ED637548984TH

คุณเลอสิรี นันท์ไชยโกมล ED637548998TH

คุณยุพาพร วงศ์จันทา ED637549004TH

 

รายงานจัดส่งวันที่ 12/12/2561 

การจัดส่งแบบ EMS

คุณศรัณยพร สิงขโรทัย ED637546524TH

 

รายงานจัดส่งวันที่ 11/12/2561

การจัดส่งแบบ EMS

คุณสุพิชฌาย์ แสงทอง ED637503679TH

 

รายงานจัดส่งวันที่ 10/12/2561

การจัดส่งแบบ EMS

คุณลักษณ์สุรีย์ ปราการจำรัสสกุล EB117631423TH

คุณปัทมา ดวงมนตรี ED637540155TH

 

รายงานจัดส่งวันที่ 07/12/2561

การจัดส่งแบบ ลงทะเบียน

คุณสุภัค ยรรยง RP297789394TH

 

รายงานจัดส่งวันที่ 06/12/2561

การจัดส่งแบบ ลงทะเบียน

คุณจันทิมา ชัยปฐวี RP309267653TH 

การจัดส่ง Kerry Express

คุณพิรัก ภู่พันธ์สกุล RMPB000004254 

การจัดส่ง Nim Express

คุณรัชนี จิณดาคุณากร 1671812018263

 

รายงานจัดส่งวันที่ 04/12/2561 

การจัดส่งแบบ EMS

คุณพิมพร พิทักษ์วงศ์ ED626138714TH

 

รายงานจัดส่งวันที่ 03/12/2561

การจัดส่งแบบ EMS

คุณวารุณี พันธุ์วุฒิ ED626117918TH

คุณสุพัตตรา แหยมบุรี ED626117921TH

คุณมาริสา สุขประเสริฐ ED626117935TH 

การจัดส่งแบบ ลงทะเบียน

คุณรินทร์พัชร์ พัฒนวุฒิรัตน์ RP309266454TH

คุณนันท์ณภัสร์ อานันทชัย RP309266468TH

คุณมีนา พิศิษฐการ RP309266471TH

 

รายงานจัดส่งวันที่ 30/11/2561  

การจัดส่งแบบ EMS

คุณพุ่มพวง บุญมามาก ED626142930TH 

 

รายงานจัดส่งวันที่ 29/11/2561

การจัดส่งแบบ EMS

คุณชนัญชิดา สว่างกัลป์ ED626124321TH

คุณปัทมา ธรรมโชติโก ED626124335TH

 

รายงานจัดส่งวันที่ 28/11/2561

การจัดส่งแบบ EMS

คุณกรรณิการ์ โกจารศรี ED626112500TH

คุณปิยนุชนาฏ เรืองแสง ED626112513TH

 

รายงานจัดส่งวันที่ 27/11/2561

การจัดส่งแบบ EMS

คุณสุรีย์พร ศรีทรงผล ED611679174TH

คุณพิมพร พิทักษ์วงศ์ ED611679188TH

คุณชุติมา จิระเจริญวงศ์ ED611679191TH

คุณพิไลวรรณ ศรีภา ED611679205TH

การจัดส่งแบบ ลงทะเบียน

คุณจันทิรา หุตินันท์ RP309271732TH

คุณฐิติมา สุดทำ RP309271746TH

 

รายงานจัดส่งวันที่ 26/11/2561

การจัดส่งแบบ EMS

คุณวรรณา สีสอด ED611677479TH

คุณวรรณี จตุรจำเริญชัย ED611677482TH

คุณศิริลักษณ์ สุรินทร์ ED611677496TH

การจัดส่งแบบ ลงทะเบียน

คุณเพ็ญศิริ จิโรจจาตุรนต์ RP309271131TH

 

รายงานจัดส่งวันที่ 23/11/2561

การจัดส่ง Kerry Express

คุณชนัญวรัศ ศิริวงเพ็ชร์ RMPB000003479

คุณชลิตา พิมพิลา RMPB000003480

การจัดส่ง Nim Express

คุณรัชนี จิณดาคุณากร 1671811106046

 

รายงานจัดส่งวันที่ 22/11/2561

การจัดส่ง Kerry Express

คุณจันทนา ศักดิ์วีระเดชกุล RMPB000003417 

 

รายงานจัดส่งวันที่ 21/11/2561

การจัดส่งแบบ EMS

คุณวรรษวรรณ ประภาสวัสดิ์ ED611649291TH

การจัดส่งแบบ ลงทะเบียน

คุณภัสสร เทศทศพร RP309233589TH

 

รายงานจัดส่งวันที่ 20/11/2561

การจัดส่งแบบ EMS

คุณธัญวธู ยี่สาคร ED611653101TH

คุณรตานรี จิตต์ตาลาน ED611653115TH

คุณทรงสุดา อยู่สุขดี ED611653129TH

 

รายงานจัดส่งวันที่ 19/11/2561

การจัดส่งแบบ ลงทะเบียน

คุณปรีชญาลักษณ์ เจือเจริญ RP297784794TH

 

รายงานจัดส่งวันที่ 17/11/2561

การจัดส่งแบบ EMS

คุณกฤษณา อุไรศรีพงศ์ ED611603860TH

คุณรัชนีวรรณ สุขสุทธิ์ ED611603873TH

การจัดส่ง Nim Express

คุณรัชนี จินดาคุณากร 1671811075151

 

รายงานจัดส่งวันที่ 16/11/2561

การจัดส่งแบบ EMS

คุณตรารดา เพิ่มหิรัญ ED597089996TH

คุณวิภาวัลย์ (จัดซื้อ) ED597090005TH

คุณธมลวรรณ บรรจงปรุ ED611640010TH

คุณรตานรี จิตต์ตาลาน ED611640023TH

คุณเพ็ญนภา เนียมหมวก ED611640037TH

การจัดส่งแบบ ลงทะเบียน

คุณชนัญชิดา พิทยาธรเลิศ RP309217555TH

Visitors: 20,023