รายงานการจัดส่ง

 

รายงานการจัดส่งสินค้า

 

เพื่อไม่ให้เป็นข้อมูลที่โหลดต่อระบบหลังร้านจนเกินไป ทางร้านจะเก็บข้อมูลรายงานการจัดส่งสินค้าในแต่ละวันย้อนหลังแค่ 15 วันนะคะ

โดยรายงานการจัดส่งวันล่าสุดจะอยู่บนสุด ลูกค้าสามารถCopyเลขพัสดุไปTrackได้ที่ลิ้งค์ของขนส่งแต่ละที่ ที่อยู่ด้านล่างได้เลยค่ะ

 

ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะ/ติดตามสินค้า โดยคลิกที่รูปแต่ละบริษัทด้านล่าง

 

                                       

รายงานจัดส่งวันที่ 26/06/2562 (แจ้งเลขพัสดุทางLineหรือFacebookก่อน จะแจ้งทางเว็บบอร์ดหลัง 20.00 น.นะครับ)

การจัดส่ง Kerry

คุณวัชราภรณ์ เมฑา KERPU037664864

คุณหนึ่งฤทัย สิงห์คำ KERPU037671506

คุณวัลยา ธรรมวงศ์ KERPU037686348

การจัดส่งแบบ R

คุณอริสศา ขยาย RP3824XXXXXTH

 

รายงานจัดส่งวันที่ 24/06/2562

การจัดส่ง Kerry

คุณดาริน ชูไชยภูมิ KERPU037319292

คุณธนัท ประกฤติพงศ์ KERPU037369139

คุณธิติเศรษฐ์ ธิติโรจนะวัฒน์ KERPU037395410

คุณจันทนา จันเศรฐ KERPU037471632

คุณวนัสนันท์ อินทสุวรรณ์ KERPU037433716

คุณบุษบา เจียมจิตร KERPU037301928

 

รายงานจัดส่งวันที่ 20/06/2562

การจัดส่ง Kerry

คุณวริษฐา แสงฤทธิ์ KERPU037040755

คุณสุภาภรณ์ เสาทอง KERPU036992765

คุณอาณัติ เรืองนาราบ KERPU037045345

 

รายงานจัดส่งวันที่ 05/06/2562

การจัดส่ง Kerry

คุณอุดร วงศ์ทอง KERPU035519045

คุณเกศรา พิมพาพร KERPU035523200

 

รายงานจัดส่งวันที่ 03/06/2562 

การจัดส่งแบบ EMS

คุณจินตนา ผุยหนองโพธิ์ ED812266719TH

การจัดส่ง Kerry

คุณวัลลภา วงพิจิต KERPU035183206

คุณทิพอาภา แสงมุกดา KERPU035253428

คุณบุษณีย์ ตั้งวงศ์ไชย KERPU035215841

คุณรจนา จันทะโคตร KERPU035127801

 

รายงานจัดส่งวันที่ 31/05/2562 

การจัดส่งแบบ EMS

คุณธนพร เพชรมีดี EA138012301TH

การจัดส่ง Kerry

คุณรัตนา บุตรดี KERPU034939160

 

รายงานจัดส่งวันที่ 29/05/2562

การจัดส่งแบบ EMS

คุณภาวิณี เลี้ยงอำนวย EA138121006TH

คุณนันทกา อินทวงษ์ EA138059516TH

การจัดส่ง DHL

คุณธนภร เกียรติชาติสกุล THBCA77534173150

 

รายงานจัดส่งวันที่ 27/05/2562 

การจัดส่งแบบ EMS

คุณสุเปียนา โดวาเห็ง EA138474414TH

คุณนิรดา มานะตระกูล EA138447864TH

คุณปราณี อินท์จันทร์ EA138405325TH

คุณสราญใจ สถิตศรีมณีวงศ์ ED794585135TH

คุณอัจฉรา พวงมาลี ED794589149TH

การจัดส่งแบบ ลงทะเบียน

คุณวรณัน น้อมนำลาภ RP382488081TH 

 
Visitors: 45,210