รายงานการจัดส่ง

 

รายงานการจัดส่งสินค้า

 

เพื่อไม่ให้เป็นข้อมูลที่โหลดต่อระบบหลังร้านจนเกินไป ทางร้านจะเก็บข้อมูลรายงานการจัดส่งสินค้าในแต่ละวันย้อนหลังแค่ 15 วันนะคะ

โดยรายงานการจัดส่งวันล่าสุดจะอยู่บนสุด ลูกค้าสามารถCopyเลขพัสดุไปTrackได้ที่ลิ้งค์ของขนส่งแต่ละที่ ที่อยู่ด้านล่างได้เลยค่ะ

 

ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะ/ติดตามสินค้า โดยคลิกที่รูปแต่ละบริษัทด้านล่าง

 

                                       

รายงานจัดส่งวันที่ 23/04/2562 (แจ้งเลขพัสดุทางLineหรือFacebookก่อน จะแจ้งทางเว็บบอร์ดหลัง 20.00 น.นะครับ)

การจัดส่งแบบ EMS

คุณสุภัสสร โลดแจ้ง EA100262446TH

การจัดส่ง DHL

คุณสรประพล สินธุเสน THACB05067630181


รายงานจัดส่งวันที่ 22/04/2562 

การจัดส่งแบบ EMS

คุณสุภัสสร พันธุ์แดง EA100299415TH


รายงานจัดส่งวันที่ 20/04/2562

การจัดส่งแบบ EMS

คุณสัณหณัฐ มารศรี EA107700305TH


รายงานจัดส่งวันที่ 19/04/2562 

การจัดส่งแบบ EMS

คุณกุลนาถ หวังกีรติกุล EB112246247TH


รายงานจัดส่งวันที่ 18/04/2562 

การจัดส่งแบบ EMS

คุณอนันต์ สุขสอน EA107882546TH


รายงานจัดส่งวันที่ 17/04/2562

การจัดส่งแบบ EMS

คุณรุ่งทิพย์ นิกุลไพรวัลย์ EA108221408TH

การจัดส่งแบบ ลงทะเบียน

คุณวิสาขา ไผ่งาม RG029200745TH


รายงานจัดส่งวันที่ 16/04/2562 

การจัดส่ง DHL

คุณศิริพรรณ รักนาประเสริฐ THBCA56721909532


รายงานจัดส่งวันที่ 11/04/2562

การจัดส่งแบบ EMS

คุณพศิน ศรีเชิดชู EA108459339TH

คุณเด่นชัย ปุ๊ดตัน EA108536336TH

คุณชมภู่ งามเจริญ EB112465358TH


รายงานจัดส่งวันที่ 10/04/2562

การจัดส่งแบบ ลงทะเบียน

คุณนิศาชล อนิวรรตนกูล RG002875470TH

การจัดส่ง DHL

คุณพิพัฒน์ เบ้าหล่อเพชร THBCA48176275603


รายงานจัดส่งวันที่ 09/04/2562

การจัดส่งแบบ EMS

คุณธนภัค มุกดาม่วง EA108795675TH


รายงานจัดส่งวันที่ 08/04/2562

การจัดส่งแบบ EMS

คุณวัลลีย์ ทองคำ EA108977885TH

การจัดส่ง DHL

เฮียปุ้ย โรงสีการพานิช THBCA06614782682

คุณปธานพร ประกอบวณิชกุล THBCA40475661379

การจัดส่ง Kerry Express

คุณSomparat D. SHP4024981184

 

รายงานจัดส่งวันที่ 07/04/2562

การจัดส่งแบบ EMS

คุณณัฏฐริณีย์ ละมุล EA109019262TH

คุณกรรณิกา งามเลิศ EA109019758TH

คุณสรัญลักษณ์ มุณีกร ED757278498TH

 

รายงานจัดส่งวันที่ 06/04/2562

การจัดส่งแบบ EMS

คุณวลัยลักษณ์ จิรบรรจงกิจ EB112632603TH

 

รายงานจัดส่งวันที่ 05/04/2562

การจัดส่ง DHL

คุณChanantip Maddam THBCA32930138373

 

รายงานจัดส่งวันที่ 04/04/2562

การจัดส่งแบบ EMS

คุณเยาวภา อะลู EA109366029TH

คุณมณีรัตน์ มั่นในบุญธรรม EA109438091TH

 

รายงานจัดส่งวันที่ 03/04/2562

การจัดส่งแบบ R

คุณเบญจมาศ หัตถะศิลปกุล RP368233783TH

คุณกรกัญ สุขเกษม RG002892756TH

 

รายงานจัดส่งวันที่ 02/04/2562

การจัดส่งแบบ EMS

คุณชนันพร จั่นนุ้ย EA122855052TH

คุณพลอยริน สุรินทร์วงศ์ EB112830475TH

คุณเบญจมาศ หัตถะศิลปกุล ED757252178TH

การจัดส่ง DHL

คุณขวัญพร เจริญกุล THBCA23081728320

 

รายงานจัดส่งวันที่ 01/04/2562

การจัดส่งแบบ ลงทะเบียน

คุณณวรรธน์ภร เสริฐพรรนึก RP355499495TH

การจัดส่ง Kerry Express

คุณมรกต (Toeybushi) SHP4023804174 

 
 
Visitors: 38,766