รายงานการจัดส่ง

 

รายงานการจัดส่งสินค้า

 

เพื่อไม่ให้เป็นข้อมูลที่โหลดต่อระบบหลังร้านจนเกินไป ทางร้านจะเก็บข้อมูลรายงานการจัดส่งสินค้าในแต่ละวันย้อนหลังแค่ 15 วันนะคะ

โดยรายงานการจัดส่งวันล่าสุดจะอยู่บนสุด ลูกค้าสามารถCopyเลขพัสดุไปTrackได้ที่ลิ้งค์ของขนส่งแต่ละที่ ที่อยู่ด้านล่างได้เลยค่ะ

 

ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะ/ติดตามสินค้า โดยคลิกที่รูปแต่ละบริษัทด้านล่าง

 

                                       

รายงานจัดส่งวันที่ 18/02/2562 (จะแจ้งเลขพัสดุทางไลน์หรือเพจก่อน และจะแจ้งผ่านเว็บบอร์ดหลัง 20.00 น.นะคะ) 

การจัดส่งแบบ EMS

หจก.ชมวรรณา EB114650335TH

การจัดส่ง Kerry Express

คุณอุฑารี พุกภักดี SHP4019149893

 

รายงานจัดส่งวันที่ 17/02/2562

การจัดส่งแบบ EMS

คุณพิบูล ทวีกิจอนุกูล EA128727635TH

คุณยุพา เกียรติ์ทวีมั่นคง EB114712220TH 

คุณวันเพ็ญ พรหมจันทร์ EA128734724TH

 

รายงานจัดส่งวันที่ 16/02/2562 

การจัดส่งแบบ EMS

คุณวรรณภา อุตสาหะ ED703666772TH

คุณอัญญาณี คงกะพันธ์ EB114728247TH

คุณรัตน์วิษา มาลาไทยสงค์ EA128767299TH

 

รายงานจัดส่งวันที่ 15/02/2562 

การจัดส่งแบบ EMS

คุณเพรชรัตน์ วงค์อุดม ED703664958TH

คุณวิภาวี โป่งมณี EA128873615TH

 

รายงานจัดส่งวันที่ 14/02/2562

การจัดส่งแบบ EMS

คุณพีรพล นาคหล่อ EA129021923TH

คุณจิราพร ผดุงโภค EB114805774TH

คุณฌาณิศา ศิริมินตรา EB114791372TH 

 

รายงานจัดส่งวันที่ 13/02/2562 

การจัดส่งแบบ EMS

คุณจักรพันธ์ บัวแย้ม EB114816370TH

คุณสุภาพร สิงห์ยศ ED703615784TH

การจัดส่ง Kerry Express

คุณธีรวุฒิ รุ่งเรือง SHP4018753261

 

รายงานจัดส่งวันที่ 12/02/2562  

การจัดส่งแบบ EMS

คุณอรนุช เจริญรุจิจินต์ EA129304765TH

คุณอรนุช เจริญรุจิจินต์ EA129304828TH

คุณอรนุช เจริญรุจิจินต์ EA129304859TH

คุณอรนุช เจริญรุจิจินต์ EA129307081TH

คุณชาลิสา ปัณณวรรณวานิช EA129279037TH

การจัดส่งแบบ ลงทะเบียน

คุณวนิดา สุขคง RP335476725TH

 

รายงานจัดส่งวันที่ 11/02/2562 

การจัดส่งแบบ EMS

คุณจำเริญ พันภู่ EA129458682TH 

คุณปรีชา ไชยยศ EA129458705TH

คุณธารารัฏฐ์ ชิณณะวิโรจน์ไพศาล EA129370708TH

คุณพรสวรรค์ วงค์ตาธรรม ED703609404TH

การจัดส่ง Kerry Express

คุณชิดชนก สุวรรณประดิษฐ์ SHP4018413768

คุณปุณยวีร์ เดชพัฒน์นิธิกุล SHP4018496519

คุณเพ็ญพักตร์ วานิชย์หานนท์ SHP401846120

 
รายงานจัดส่งวันที่ 10/02/2562 รายงานจัดส่งวันที่ 10/02/2562 

การจัดส่งแบบ EMS

คุณกัญญาณัฐ ไชยปรุง EA129513667TH 

คุณศักดิ์สิทธิ์ ตัณฑุละเกษม EA129568802TH

คุณAmanpreet Kaur Kalra EB114941633TH

คุณกาญจนา จันทร์แรง ED703607448TH

Visitors: 31,454